Når I har brug for engelsk og dansk undervisning
Når I har brug for Engelsk -  børn og unge

Engelsk - børn og unge
Kan du eller dit barn nikke genkendende til et eller flere af
følgende spørgsmål, så kan jeg hjælpe dig.- Tør du ikke sige noget i timerne?

- Er du kommet bagefter i skolen, og kan ikke indhente de andre?

- Skal du til eksamen?

- Synes du, at der er for mange fejl i dit sprog?

- Kan du simpelthen ikke få fat i grammatikken?

- Er du en lidt stille person, som føler, at du drukner i mængden?

- Er du bekymret vedrørende dit barns skolegang og har brug for at tale med   en professionel underviser?


Undervisningen retter sig mod børn og unge, der har brug for et fagligt løft og som måske også har brug for at få lidt mere selvtillid.

Mange børn og unge tror for lidt på sig selv, har tabt troen på, at de dur og kan, og dette vil ofte vanskeliggøre - måske ligefrem hindre - at læring kan finde sted.
Undervisningen tilpasses til den enkeltes behov og niveau, og derfor vil der hurtigt kunne mærkes resultater og en positiv udvikling, der i sig selv virker motiverende på det videre forløb.

Der vil typisk blive arbejdet med

- tekstlæsning
- korrekt udtale og intonation
- udvidelse af det aktive sprog/ordforråd
- mundtlig kommunikationsevne
- skriftlighed
- sproglig korrekthed
- gængse vendinger i dagligt forekommende situationer
- grammatik o.s.v.

Men det vil være den enkeltes behov, der afgør indholdet af undervisningen.
I forbindelse med det indledende og uforpligtende møde, laver vi i fællesskab en handleplan, som vil danne grundlaget for det videre forløb.

Når I har brug for Engelsk -  børn og unge
HSundervisning v/ Helen Staffeldt Voxeværket, Københavnsvej 81 4000 Roskilde Tlf: 2084 2971 hs@hsundervisning.dk
Web design © BEware 2016