Når I har brug for engelsk og dansk undervisning
Når I har brug for Dansk

Dansk
Mange mennesker oplever stor frustration, når de ikke føler sig sikre i det danske sprog. Det være sig børn og unge i skole eller under uddannelse eller voksne på arbejdsmarkedet.

Ofte medfører denne usikkerhed en følelse af utilstrækkelighed, som kan få store konsekvenser for den enkelte ved at tage en unødvendig masse energi og overskud.

Jævnligt bliver jeg kontaktet af mennesker, som enten selv føler sig usikre i relation til det at kunne stave korrekt, eller som oplever, at deres børn har vanskeligheder.

Andre henvender sig, fx fordi de har brug for hjælp til at bygge en tekst/stil op eller skal til eksamen og gerne vil støttes i at få forberedt sig godt.

Det kan også dreje sig om en skoleelev, der fx i forbindelse med et sygdomsforløb er kommet bagefter eller har brug for særlig støtte og opmærksomhed i en periode.

Også voksne, som ikke har dansk som deres modersmål, henvender sig, og her tilbydes støtte til videreudvikling af det danske sprog.

Indenfor dansk tilbydes således en bred vifte af muligheder til børn, unge og voksne, muligheder, som helt afhænger af de meget forskellige henvendelser, jeg modtager.

Som for al undervisning, jeg tilbyder, vil det være individuelle behov, der afgør indholdet af undervisningen.

Kontakt mig og få en uforpligtende snak.

Når I har brug for Dansk
HSundervisning v/ Helen Staffeldt Voxeværket, Københavnsvej 81 4000 Roskilde Tlf: 2084 2971 hs@hsundervisning.dk
Web design © BEware 2016