Når I har brug for engelsk og dansk undervisning
Når I har brug for Læsning

Læsning
At kunne læse sikkert og flydende har en altafgørende betydning for det enkelte menneskes liv og muligheder.

I årevis har undersøgelser vist, at læseevnen hos mange børn og unge (og voksne) var utroligt ringe. Ofte er den dårlige evne blevet begrundet med betegnelsen "ordblindhed".

I de mange år jeg har arbejdet som underviser, er jeg med jævne mellemrum stødt på læseusikre mennesker, som har været konstateret ordblinde. Men når jeg har påbegyndt undervisning og træning, har det oftest vist sig, at pågældende person ingen særlige problemer havde med at læse og stave. Så naturligvis spiller den anvendte metode/metoderne ind.

En ny læsemetode, der delvis bygger på gode, gamle principper, Alkalær- Alle kan lære at læse- har "Læsetrappen" som en vigtig del af metoden.

Eleven starter sin læseudvikling på det nederste trin- lærer her bogstavernes navne, lyd og form - og når disse beherskes, bevæger eleven sig videre til det næste trin, hvor der arbejdes med og trænes lydrette ord. Og således bevæger eleven sig langsomt men sikkert op ad trappen mod den sikre læseevne.

Min undervisning, der delvis bygger på denne enkle, gennemprøvede og resultatbaserede læringsmetode, kan lære alle, der er motiverede, har et sprog og et fungerende sanseapparat at læse.

Når I har brug for Læsning
HSundervisning v/ Helen Staffeldt Voxeværket, Københavnsvej 81 4000 Roskilde Tlf: 2084 2971 hs@hsundervisning.dk
Web design © BEware 2016